De Franceschi

De Franceschi, tal. obitelj (rodovi) naseljena u Gologorici, hrv. sredini s glagoljaškom tradicijom, gdje je zapaženo djelovala XVII–XIX.st. Prema istraživanjima Camilla De Franceschija, predci gologoričkih rodova potječu iz Karnije, od tzv. gismanija, ministerijala akvilejskoga patrijarha, sitnih feudalaca korisnika ministerijalnoga lena i vlasnika kaštela.