De Franceschi, Carlo

De Franceschi, Carlo, političar i povjesničar (Gologorica kraj Pazina, 17.X.1809 – Gologorica, 8.I.1893). Istaknuti je član obitelji koje su članovi do druge pol. XX.st. ostavili značajan trag u istar. kulturi, umjetnosti, polit. i etnokulturnim prilikama. Gimnaziju je pohađao u Rijeci i Kopru, a pod očevim je pritiskom nastavio studij prava u Grazu, gdje su ojačala njegova protuaustrijska stajališta.