Amoroso, Andrea

Amoroso, Andrea, odvjetnik i arheolog (Rovinj, 14.IX.1829 – Poreč, 19.II.1910). Školovao se u Rovinju, Trstu i Udinama, a studij prava završio je u Grazu. Bio odvjetnik u Bujama. Sudjelovao je u polit. borbi istar. Talijana za priključenje Italiji. Bio je zastupnikom u Istarskome saboru i članom Poglavarstva.