Crnogorska pravoslavna zajednica u Peroju

Crnogorska pravoslavna zajednica u Peroju, potomci obitelji doseljenih u XVII.st. iz Crne Gore i Albanije. Na poč. XVI.st. u Peroju je zbog prirodnih i društv. nepogoda, posebice povremenih epidemija kuge, dio stanovništva izumro i naselje počelo gosp. propadati. Mlet. su vlasti pokušavale zaustaviti takav proces useljavanjem stanovništva iz drugih krajeva. Sred. toga stoljeća propao je pokušaj udomljenja grč. obitelji izbjeglih iz Navpliona i Malvasije. Kad je apostolski vizitator kardinal A. Valier 1580. posjetio Peroj, u njemu je još živjelo nekoliko kat. obitelji.