Clar, Conrad

Clar, Conrad, liječnik, balneolog (Beč, 22.II.1844 – Beč, 13.I.1904). Po završetku studija medicine 1869. u Grazu habilitirao se u privatnoga docenta balneologije i klimatoterapije; od 1899. predavač je na bečkom med. fakultetu te godinama usporedno vodi kupališno lječilište u Gleichenbergu. Proučavao je vrijednost primorskih mjesta Istre i Kvarnera kao klimatskih lječilišta, te je o tome objavio više radova.

Pridonio je valorizaciji Veloga i Maloga Lošinja, Opatije, Voloskoga i Brijuna kao klimatskih lječilišta, predlažući i druga mjesta, poput Pule, Kaštela, Hvara, Visa i Dubrovnika. Njegovi najvažniji opći radovi su Über Boden und Klima des oberitalischen Gebietes mit Rücksicht auf die Winter-Stationen (Graz 1884), Die Winterstationen im Alpinen Mittelmeergebiete. Eine klimatologische Studie (Leipzig i Beč 1894), Die Entwicklung der österreichischen Curorte in den letzten 50 Jahren (s E. Ludwigom, Beč 1901).

R., Istarska enciklopedija