Pećine ili špilje

Pećine ili špilje, krški geomorfološki oblici s pretežno horizontalnim protezanjem podzemnih kanala različite dužine, širine i visine. Ulazi ili otvori pećina također su različite veličine, odn. širine i visine. Nastajale su u okršenim vapnencima erozijskim i korozijskim radom površinskih i podzemnih voda duž rasjeda koji su se zbog tektonskih pokreta pojavili u istaloženim sedimentima. Među više od 1300 do sada poznatih speleoloških pojava u Istri ima manje od 300 pećina.