Pavlinski samostan u Svetom Petru u Šumi

Pavlinski samostan u Svetom Petru u Šumi, samostan koji su pavlini preuzeli od benediktinaca 1459. Prvotni samostan, što su ga benediktinci izgradili u XII. ili XIII. st., pripadao je području Porečke biskupije. Povezani s austrijskim kulturnim krugom, pavlini su u samostanu razvili snažnu kulturnu i prosvjetiteljsku djelatnost. Očuvani oblik graditeljskoga samostanskoga sklopa nastao je temeljitom obnovom u XVII–XVIII. st. Crkva sv. Petra i Pavla, na mjestu prijašnje, dovršena je i posvećena 1755., ali se gradila od poč. XVII. st.