Parentin, Luigi

Parentin, Luigi, svećenik, arhivist i povjesničar (Novigrad, 29.III.1909 – Trst, 28.XII.1997). Osnovnu tal. školu polazio je u Novigradu 1915–21., klasičnu gimnaziju u koparskome sjemeništu 1921–28., Visoku teološku školu u Gorici 1918–32., a 1972. diplomirao je arhivistiku, paleografiju i diplomatiku u Državnome arhivu u Trstu. Za svećenika je bio zaređen 1932.