Cere (Sveti Matej)

Cere (Sveti Matej), naselje 5,5km jugoist. od općinskoga središta Žminja (45°40̍′N; 13°57′E; 362m nadm. vis.); 132st. (2001). Nalazi se na županijskoj cesti Žminj–Barban, a tvori ga više manjih naselja (Badnjevari, Barišini, Bošci, Čubani, Dohrani, Feštini, Gajmani, Haluzi, Hrljini, Jušani, Kinkeli, Pohmani, Rojnići, Žavori, Žgombini).

Oj, divojko izvodi KUD Cere.
download mp3