Buzetski (gornjomiranski) dijalekt

Buzetski (gornjomiranski) dijalekt, jedan od pet istar. čakavskih dijalekata, kojim se govori u sjev. dijelu Istre, u području oko Buzeta. Prema jugu graniči s ikavskim južnočak. govorima Karojbe, Kaldira, Kašćerge, Grdosela i Kršikle, istočno s ekavskim govorima središnjega istar. poddijalekta sjevernočak. dijalekta. Najjužniji govori buzetskoga tipa prostiru se od Brkača na zapadu preko Zamaska, sve do Draguća. Obilježja nekih govora toga dijalekta interferiraju s ekavskim sjevernočakavskima, primjerice u Brkaču.

Priča o stršljenima ispričana na dijalektu iz Kučibrega (autor: Đanino Bubola)
download mp3