Općina

Općina, jedinica lokalne samouprave u suvremenom ustrojstvu upravno-teritorijalnih jedinica, koja se osniva za područje više naseljenih mjesta što čine prirodnu, gosp. i društvenu cjelinu i povezana su zajedničkim interesima stanovništva.