Slatti, Anita

Slatti, Anita, srednjoškolska profesorica, društvenopolitička aktivistica (Buzet, 12.I.1920. - Trst, 28.VIII.2013.). Prezime je talijanizirano, prethodno je glasilo Zlatić. U rodnom gradu pohađala je osnovnu školu, a u Kopru nižu gimnaziju i klasični licej "Carlo Combi". U studenome 1942. završila je studij na Fakultetu za književnost i filozofiju padovanskog Sveučilišta, kao jedna od rijetkih žena iz Istre koje su diplomirale u to ratno vrijeme. 

 

 

Dvije godine predavala je u srednjoj školi u Monfalconeu, a 1944. seli se u Trst gdje je srednjim školama - "Gian Rinaldo Carli" pa "Silvio Benco" - predavala talijanski, latinski, povijest i geografiju, sve do umirovljenja 1984. Bila je društveno i politički angažirana kao članica Demokršćanske stranke (DC) i tršćanska vijećnica, vodila je žensku sekciju ACLI-ja (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), a tršćanski biskup imenovao ju je u vijeće kolegija San Giuseppe. U 1950-im pokrenula je s Ruggerom Rovattijem (također rodom iz Buzeta) Zajednicu Buzeta, Roča i Sovinjaka u egzilu, kojoj je bila i dugogodišnja predsjednica. U više mandata bila je i potpredsjednica Udruženja istarskih zajednica (Associazione delle Comunità Istriane). U suradnji s IRCI-jem (Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata) pokrenula je i 2000. realizirala lapidarij starih nadgrobnih spomenika s natpisima na talijanskom na buzetskom groblju.

LIT.: Biografia di Anita Slatti, La nuova Voce Giuliana, br. 289, 1. 10. 2013.
Goran Prodan