Boni, Giacomo

Boni, Giacomo, arheolog, arhitekt, konzervator (Venecija, 25.IV.1859. - Rim, 10.VII.1925.). Studirao je arhitekturu na venecijanskoj umjetničkoj akademiji (Belle Arti). Od 1898. djeluje pri državnoj upravi za zaštitu povijesnih spomenika u Rimu. Dugo je godina vodio arheološka istraživanja Foruma Romanuma u Rimu te proveo arheološka istraživanja u sklopu obnove srušenog zvonika bazilike sv. Marka u Veneciji.