Spasojević, Predrag

Spasojević, Predrag, slikar, dizajner (Čapljina, BiH, 9.IV.1959. - Pula, 27.I.2010.). Po završenoj osnovnoj i srednjoj školi u Puli, studirao je od 1981. grafiku i slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i diplomirao 1986. u klasi Miroslava Šuteja. Od 1986. do 1988. radio je kao dizajner u Arenaturistu, a nakon toga je stekao status slobodnog umjetnika. Bio je član ULUPUH-a i HDLU-a. Sa suprugom Biserkom Vranić osnovao je 1993. Medit, agenciju za oblikovanje, marketing i nakladništvo. 

Već kao student, pa i prije upisivanja Akademije, ilustrirao je i oblikovao omladinski tisak (riječki Val, pulski Pet). Kao dizajner obilježio je vizualni identitet Festivala jugoslavenskog filma (1984.-1991. i 2007.), radio je kazališne plakate za HNK u Rijeci i HNK u Splitu, za Dramsku radionicu Inat u Puli, a surađivao je s turističkim zajednicama Pule, Medulina i Istre (1994.-2010.) oblikujući promidžbene materijale i publikacije. Nakon razdoblja eksperimentiranja s tipografijama i oblikovanjem ilustracija, svladao je digitalne alate koji su u dizajnu općenito postali nenadomjestivi. Grafički dizajn, umjetnost i nakladništvo oblikovali su okosnicu njegova umjetničkog djelovanja. Dizajnirao je vizualni identitet brojnih trgovačkih društava, ustanova, udruga, povezivao je vinare i slikare, poduzetnike i fotografe, pjesnike i sommeliere. Osim dvadesetak samostalnih izložbi (Hrvatska, Italija, Irska), sudjelovao je na osamdesetak skupnih izložbi, ne samo u Hrvatskoj i Europi. Za grafička likovna rješenja, naročito plakata, nagrađivan je u Puli, Pazinu, Poreču, Zagrebu, Ljubljani, Portorožu, Beogradu te u SAD-u drugom nagradom i posebnim priznanjem na Hollywood Reporter's Key Art Awards (1987.) za filmski plakat. Objavio je četiri grafičke mape, a zapaženo mu je oblikovanje niza knjiga i slikovnica (Una, povedi i mene, 1988.).

LIT.: Jerica Ziherl, P. S. Predrag Spasojević, HDLU Istre & Medit, Pula 2013.
Robert Matijašić
Posljednja promjena: 13. 6. 2019.