Njegovan, Maksimilijan

Njegovan, Maksimilijan, admiral austroug. ratne mornarice (Zagreb, 31.X.1858 – Zagreb, 1.VII.1930). God. 1877. završio je studij na Pomorskoj akademiji u Rijeci te stupio u ratnu mornaricu kao kadet; na istoj je akademiji od 1898. predavač oceanografije.