Jilek (Jileck), August von

Jilek (Jileck), August von, češki mornarički liječnik, austrougarski časnik i predavač (Litomyšl u Češkoj, 28.VIII.1819. - Trst, 8.XI.1898.). Studirao je medicinu u Beču, a 1845. ulazi u austrijsku ratnu mornaricu. U njoj se spominje 1850-ih kad je odabran za osobnoga liječnika nadvojvode Ferdinanda Maksimilijana, vjerojatno prilikom njegova ulaska u ratnu mornaricu i službu na brodu Novara 1851.