Sinčić, Miroslav

Sinčić, Miroslav, književnik, novinar, publicist (Račice kraj Buzeta, 22.II.1937.). Diplomirao je na Pedagoškom fakultetu u Rijeci. Radio je kao učitelj, nastavnik, djelatnik u kulturnim ustanovama, dvadesetak godina bio je novinar, urednik te glavni urednik Glasa Istre. Od 1993. je u mirovini. Dugo je godina bio vlasnik i urednik izdavačkoga poduzeća Reprezent, a živi i radi u Račicama. 

Prve novele i pjesme objavio je 1954. u omladinskim časopisima zagrebačkome Poletu i pulskome Istarskom borcu. Kao urednik potpisuje mnoštvo knjiga iz područja hrvatske kulturne, književne i umjetničke baštine Istre. Između ostalog bio je pokretač i urednik edicije Novija istarska lirika, urednik časopisa Istarski mozaik i Istra, dugogodišnji urednik tradicionalnog istarskog godišnjaka Franina i Jurina - najprije početkom 1970-ih, potom od polovice 1980-ih te kao urednik i nakladnik (tvrtke Reprezent) sve do 2018. Nakon prve zbirke pjesama Put k mramoru(Pula, 1968.) objavio je zbirke: Nisi samo zemlja i kamen (pjesme i novele, Buzet 1969.), Razletavke (čakavske pjesme, Rijeka 1971.), Kunfini (čakavske pjesme, Pula 1980.), Povratak u zavičaj (zbirka poezije i proze u ediciji Istra kroz stoljeća, Pula 1990.), Bavul (izabrane pjesme i priče u povodu 50. obljetnice djelovanja, Pula 2005.), Vrisci i poljupci (Buzet, 2009.), Zvoni & Vitar (Stanislavom Petrovićem, Zagreb 2012.), Ludi vjetar i druge pjesme (Pula/Roč/Račice 2014.). Sa slikarima Renatom Percanom i Slobodanom Vuličevićem pjesnički je suautor grafičko-poetskih mapa Prepoznavanje zemlje (1996.) odnosno Istarski rukopisi - Caligrafie istriane (1998.). Kao autor zastupljen je u brojnim zbirkama i antologijama: Korablja začinjavca Zvane Črnje i Ive Mihovilovića, Hrvatsko pjesništvo Istre 19. i 20. stoljeća - Istarska pjesmarica Mirjane Strčić, Čakavsko pjesništvo 20. stoljeća Milorada Stojevića, antologiji I ča i što i kaj: iz suvremene hrvatskoistarske lirike Borisa Biletića, Priče iz Istre - hrvatski pripovjedači XX. stoljećaGradovi i obzori - putopisni zapisi suvremenih hrvatskih autora iz Istre (A. Milovana i B. D. Biletića, 2006.), Poeti croati contemporanei (V. Begić i D. Načinović, 2004.) i dr. Bio je i predsjednikom Istarskog ogranka Društva hrvatskih književnika čiji je član od 1969. Prevođen je i nagrađivan, među ostalim Nagradom Mijo Mirković - Mate Balota i Verši 2006.

LIT.: Miroslav Sinčić, Društvo hrvatskih književnika, http://dhk.hr/clanovi-drustva/detaljnije/miroslav-sincic.
Ur. (G. Prodan)
Posljednja promjena: 28. 3. 2019.