Vareško, Boris

Vareško, Boris, poduzetnik, političar (Pula, 18.III.1954. - 11.X.2006.). Osnovnu i srednju tehničku školu završio je u Puli, a diplomirao je 1975. na Višoj pomorskoj školi u Rijeci. Nakon studija 12 godina je radio u pulskom Tehnomontu, a 1989. osnovao je u Puli privatnu tvrtku za instalacijske, inženjerske i konzalting poslove, kojoj je bio direktor do smrti.