Vareško, Boris

Vareško, Boris, poduzetnik, političar (Pula, 18.III.1954. - 11.X.2006.). Osnovnu i srednju tehničku školu završio je u Puli, a diplomirao je 1975. na Višoj pomorskoj školi u Rijeci. Nakon studija 12 godina je radio u pulskom Tehnomontu, a 1989. osnovao je u Puli privatnu tvrtku za instalacijske, inženjerske i konzalting poslove, kojoj je bio direktor do smrti. 

 

 

Kao uspješni poduzetnik 2001. dobio je plaketu Udruge malih poduzetnika Hrvatske. Politikom se aktivno bavi od početka 1980-ih - od 1982. do 1986. bio je zastupnik u Vijeću udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske. Od 2001. član je Hrvatske narodne stranke (HNS) te je od 2002. do srpnja 2006. bio predsjednik njene županijske organizacije u Istri. Na lokalnim izborima 2005. izabran je za vijećnika u Skupštini Istarske županije. Pokopan na groblju u Mutvoranu, u župi sv. Marije Magdalene kojoj pripada selo Pavićini gdje je živio s obitelji. Odlikovan je Spomenicom Domovinskog rata.

LIT.: In memoriam - Boris Vareško, Glas Istre, 12. 10. 2006.
Ur. (G. Prodan)
Posljednja promjena: 19. 2. 2019.