Starić, Aldo

Starić, Aldo, svećenik, teolog, prevoditelj, vjerski pisac i urednik (Starići kod Sv. Ivana od Šterne, 18.III.1942. - Zagreb, 17.XI.2009.). Nakon osnovne škole u Muntrilju, srednjoškolsko obrazovanje stjecao je u sjemeništu i realnoj gimnaziji u Pazinu te u sjemeništu na zagrebačkoj Šalati gdje maturirao 1959. Prve tri godine teološkog studija završio je na Višoj teološkoj školi u Pazinu, a zatim 1964.-1972. studira u Rimu na Papinskom sveučilištu Gregorijani i na Biblijskom institutu.