Tomin, Josip

Tomin, Josip, zdravstveni djelatnik i prosvjetitelj, pjesnik, humorist, publicist, kroničar (Jezera kraj Tisna na Murteru, 11.III.1932. - Pobri kraj Opatije, 8.IX.2005.). U Zagrebu je 1953. završio srednju, a 1960. i višu školu za zdravstvene tehničare, te kasnije Fakultet industrijske pedagogije u Rijeci. U potonjem je gradu počeo raditi 1953., najprije na poslovima transfuzije krvi u Crvenom križu, pa u Domu narodnog zdravlja gdje je do 1974. radio u odsjeku za zdravstveno prosvjećivanje i 14 godina uređivao časopis Narodni zdravstveni list. Bio je potom tajnik riječkog Crvenog križa, a mirovinu je dočekao 1992. u Hrvatskom savezu za sportski ribolov.