De Amìcis, Edmondo

De Amìcis, Edmondo, književnik, esejist, novinar, pedagog (Oneglia kraj Imperije, Ligurija, 21.X.1846. - Bordighera kraj Imperije, Ligurija, 11.III.1908.). Osnovnu školu završio je u Cuneu, u Torinu je pohađao licej potom vojnu akademiju i dobio čin potporučnika. Sudjelovao je u talijanskom porazu od Austrije kod Custoze 1866., nakon čega izlazi iz aktivne vojne službe i postaje vojni novinar te u Firenci uređuje glasilo ministarstva rata L'Italia militare