Ušić, Josip

Ušić, Josip, aktivist udruga slijepih i slabovidnih osoba (Valtura, 6.V.1922. - 27.XI.1986.). Teški materijalni uvjeti života na istarskom selu, a i fašistički režim, onemogućili su mu da nakon pet razreda osnovne škole nastavi školovanje. U Drugom svjetskom ratu priključio se narodnooslobodilačkom pokretu, aktivan je u mjesnom NOO-u, a kao borac sudjeluje u NOB-u od srpnja 1944. do kraja rata.