Ušić, Josip

Ušić, Josip, aktivist udruga slijepih i slabovidnih osoba (Valtura, 6.V.1922. - 27.XI.1986.). Teški materijalni uvjeti života na istarskom selu, a i fašistički režim, onemogućili su mu da nakon pet razreda osnovne škole nastavi školovanje. U Drugom svjetskom ratu priključio se narodnooslobodilačkom pokretu, aktivan je u mjesnom NOO-u, a kao borac sudjeluje u NOB-u od srpnja 1944. do kraja rata. 

Zbog ratnih uvjeta i loše ishrane javili su mu se problemi s vidom, koje tijekom rata nije bilo moguće liječiti. Nakon rata zbog pogoršanog je vida hospitaliziran u pulskoj bolnici, gdje je proveo gotovo četiri mjeseca. Potom napušta Pulu, koja je pod anglo-američkom upravom, i odlazi u Rašu, zapošljava se na melioraciji rijeke Raše pa u Oblasnom građevinskom poduzeću za Istru. Sudjeluje i na dobrovoljnim radnim akcijama, s izgradnje pruge Šamac-Sarajevo vratio se u Pulu sa značkom udarnika. U Puli je radio u Ugostiteljskom poduzeću, pa Uljaniku i na kraju u Osnovnoj školi "Neven Kirac" (danas OŠ Šijana), a zbog gubitka vida otišao je u prijevremenu invalidsku mirovinu. Društvenopolitički aktivan je u Socijalističkom savezu i Savezu udruženja boraca NOR-a, a posebno je zaslužan za osnivanje Saveza slijepih u Puli i Istri. Savezu slijepih općine i kotara Pula, osnovanom u veljači 1951., bio je prvi tajnik, a od 1958. i dugogodišnji predsjednik. U Savezu slijepih Istre bio je aktivan do smrti. Bio je bio član viših rukovodećih tijela Saveza slijepih - Oblasnog odbora u Rijeci i plenuma Republičkog odbora (Hrvatske) u kojemu je, polovicom 1960-ih, bio član Izvršnog odbora. Bio je i dugogodišnji darivatelj krvi, a za iznimnu društvenu aktivnost odlikovan je 1967. Ordenom rada sa srebrnim vijencem SFRJ.

LIT.: Dvadesetogodišnjica uspješnog djelovanja Saveza slijepih u Istri ujedno je i jubilej Josipa Ušića, predsjednika ove organizacije, Spomen-knjiga 1951-1971, 20 godina Saveza slijepih u Istri, Pula 1971.; Udruga slijepih Istarske županije pula, Informacije, usiz-pula.hr/aktualne_informacije.html.
Ur. (G. Prodan)