Hengelmüller von Hengervár, Ladislaus

Hengelmüller von Hengervár (Hengervári), Ladislaus (László), austrougarski diplomat, barun (Pešta, 2.V.1845. - Opatija, 22.IV.1917.). Krajem 1860-ih započinje diplomatsku karijeru, najprije u generalnom konzulatu za Kinu i Japan, u prvoj polovici 1870-ih je u Washingtonu i Berlinu, potom u Parizu, a od 1879. u Londonu gdje će ostati gotovo cijelo desetljeće.