Simonetti, Eugenia - Lina

Simonetti, Eugenia - Lina, antifašistkinja, anarhistkinja (Kaštelir kraj Poreča, 10.I.1905. - Marseille, Francuska, 1964.). Kao dijete odselila se s roditeljima u Trst. 

 

Tijekom 1920-ih bila je aktivna u tršćanskim anarhističkim organizacijama. Nakon toga emigrirala je u Francusku i stupila u dodir s rukovodstvima talijanske i julijske anarhističke emigracije. U Parizu je živjela pod pseudonimom Lina Tomasini. Kolovoza 1936., neposredno nakon izbijanja građanskog rata, uspjela se prebaciti u Španjolsku. Raspoređena je u anarhističku postrojbu Ascaso. U Španjolskoj je ostala do kraja rata, a zatim je bila internirana u francuskom logoru Corrèze. Nakon Drugog svjetskog rata trajno se nastanila u Marseilleu.

LIT.: A. Cantaluppi, M. Puppini, Non avendo mai preso un fucile tra le mani. Antifasciste italiane alla guerra civile spagnola 1936-1939, 2014.
Ur. (G. Prodan)
Posljednja promjena: 14. 12. 2018.