Devčić, Natko

Devčić, Natko, skladatelj, pijanist, glazbeni pedagog i pisac, akademik (Glina, 30.VI.1914. - Zagreb, 4.IX.1997.). Djetinjstvo je proveo u rodnom mjestu, a od 1926. živio je u Zagrebu. Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu diplomirao 1937. glasovir kod Antonije Geiger-Eichhorn, a dvije godine poslije kompoziciju kod Franje Dugana starijeg. Također je na zagrebačkom Sveučilištu apsolvirao pravo. Počeo je raditi 1939. kao nastavnik glasovira na Muzičkoj akademiji te je nastavio usavršavati se na tom instrumentu kod Svetislava Stančića. Javno umjetničko djelovanje kao pijanist i skladatelj započeo je uoči Drugog svjetskog rata. Godine 1942. uhićen je zbog pomaganja pokretu otpora, a od 1943. bio je u partizanima. Godine 1945. vratio se na Muzičku akademiju, gdje je najprije tajnik, zatim pomoćnik rektora te od 1947. izvanredni i od 1961. redoviti profesor za kolegij harmonije. Bio je i pročelnikom Odjela za kompoziciju i glazbenu teoriju (1947./48. i 1960.-80.). Usavršavao je 1950-ih kompoziciju kod Josepha Marxa u Beču, obrazovao se i na Nacionalnom konzervatoriju u Parizu i Međunarodnim ljetnim tečajevima za novu glazbu u Darmstadtu te 1967./68. studirao elektroničku glazbu i suvremene metode nastave kompozicije na više sveučilišta i konzervatorija u SAD-u. Po povratku iz SAD-a na Muzičkoj akademiji utemeljio je (1968.) i vodio kolegij Aspekti suvremene glazbe. Nakon umirovljenja 1980. i dalje je povremeno predavao. Godine 1980. izabran je za člana suradnika, 1988. za izvanrednog, a 1992. za redovitog člana HAZU-a.