Kutleša, Dražen

Kutleša, Dražen, svećenik, porečki i pulski biskup (Dučić, Prisoje kraj Tomislavgrada - ranije Duvna, BiH, 25.IX.1968.). Osnovnu školu pohađao je u Prisoju, a humanističku gimnaziju "Ruđer Bošković" u Dubrovniku završio je 1987. Studirao je filozofiju i teologiju u Bogoslovnom sjemeništu u Sarajevu, koje je pripojeno Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu na kojem je bakalaureat postigao 1994. Sljedeće godine poslan je na studij crkvenog prava na Papinsko sveučilište Urbanianum u Rimu na kojemu je 1997. magistrirao iz kanonskog prava, a 2001. doktorirao tezom "Trokut: Manja braća franjevci, Dijecezanski biskup i Dijecezanski kler u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji od 1881. do 1975. u svjetlu pet najvažnijih dokumenata" (dio teze objavljen je na talijanskom 2003. u Mostaru).