Kutleša, Dražen

Kutleša, Dražen, svećenik, porečki i pulski biskup (Dučić, Prisoje kraj Tomislavgrada - ranije Duvna, BiH, 25.IX.1968.). Osnovnu školu pohađao je u Prisoju, a humanističku gimnaziju "Ruđer Bošković" u Dubrovniku završio je 1987. Studirao je filozofiju i teologiju u Bogoslovnom sjemeništu u Sarajevu, koje je pripojeno Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu na kojem je bakalaureat postigao 1994. Sljedeće godine poslan je na studij crkvenog prava na Papinsko sveučilište Urbanianum u Rimu na kojemu je 1997. magistrirao iz kanonskog prava, a 2001. doktorirao tezom "Trokut: Manja braća franjevci, Dijecezanski biskup i Dijecezanski kler u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji od 1881. do 1975. u svjetlu pet najvažnijih dokumenata" (dio teze objavljen je na talijanskom 2003. u Mostaru). 

Priredio je monografiju Ogledalo Pravde - Biskupski ordinarijat Mostar o navodnim ukazanjima i porukama u Međugorju (Mostar 2001.), napisao biografsku studiju Don Ante Zrno u monografiji Svjedoci vjere i rodoljublja (Mostar 2005.), a u katoličkim tiskovinama objavio brojne članke iz crkvenog prava. Za svećenika je zaređen 29.VI.1993. u Prisoju, za Mostarsko-duvanjsku biskupiju. Od 1993. do 1995. bio je župni vikar u mostarskoj katedrali, istovremeno predajući vjeronauk u tamošnjoj gimnaziji. Od 1998. do 2006. obavljao je sljedeće službe: župni upravitelj u Grudama, docent kanonskog prava na Teološkom institutu u Mostaru, vicekancelar u biskupijskoj kuriji, član zbora konzultora i prezbiterskog vijeća, član komisije Iustitia et pax Biskupske konferencije BiH. Od 2006. djelatnik je Kongregacije za biskupe, a od 2011. suradnik Kongregacije za kauze svetih i disciplinu sakramenta. Papa Benedikt XVI. imenovao ga je 17.X.2011. biskupom koadjutorom s posebnim ovlastima Porečke i pulske biskupije. Bio je prvi biskup koadjutor u povijesti ove biskupije, a nakon 1984. i biskupovanja Dragutina Nežića prvi biskup Poreča i Pule koji nije rođen na području ove biskupije. To su njegovo imenovanje mnogi povezali s imovinskim sporom Porečke i pulske biskupije s benediktincima iz talijanske Praglie oko nekadašnjeg samostana u Dajli. Za biskupa je zaređen 10.XII.2011. Glavni zareditelj je bio kardinal Marc Ouellet, prefekt Kongregacije za biskupe, a suzareditelji Ivan Milovan, tadašnji biskup porečki i pulski, i Ratko Perić, biskup mostarsko-duvanjski. Za biskupa Porečke i pulske biskupije Kutleša je imenovan 14.VI.2012. Član je stalnog vijeća Hrvatske biskupske konferencije (HBK) te predsjednik Biskupske komisije HBK za odnose s državom i Pravne komisije HBK.

LIT.: Mons. dr. Dražen Kutleša, biskup Porečke i pulske biskupije, http://www.biskupija-porecko-pulska.hr/biskup-drazen-kutlesa; Kratak životopis biskupa koadjutora Dražena Kutleše, Katolička tiskovna agencija Biskupske konferencije BiH, 17. 10. 2011.; Ustroj Hrvatske biskupske konferencije, www.hbk.hr.
Ur. (G. Prodan)
Posljednja promjena: 15. 11. 2018.