Grašić, Josip

Grašić, Josip, svećenik (Kranj, 4.III.1863. - Spodnji Brnik kraj Kranja, 6.V.1949.). Nakon studija teologije u Gorici službovao je prvo u Gračišću i Pićnu, a 1890.-1930. u Bermu, gdje je 1910.-11. izgradio novu crkvu i zvonik, popravio crkvu Majke Božje na Škrilinah i organizirao tečajeve za mladež. 

 

U Pazinu je bio općinskim odbornikom te je njegova kuća postala stjecištem uglednih i školovanih ljudi onoga vremena u Istri i Sloveniji, s kojima je održavao tijesne veze. Godine 1898. bio je u izaslanstvu koje je pošlo na razgovore s vlastima u Beč radi osnutka Hrvatske gimnazije u Pazinu. Sudjelovao je u izgradnji đačkoga doma i gospodarske škole, u osnutku Tiskovnoga društva i tiskare (1910.), u prijenosu Pučkoga prijatelja iz Krka u Pazin (1911.) i njegovu ponovnom pokretanju (1919.). Biskup Karlin imenovao ga je počasnim kanonikom (1914.). Nakon I. svjetskog rata morao je zbog svoje aktivnosti pobjeći pred fašizmom u Jugoslaviju.

LIT.: B. Milanović, Hrvatski narodni preporod u Istri, II, Pazin 1973.
Marijan Jelenić, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE