Grabar, Anton

Grabar, Anton, jedan od vođa pobune mornara u Boki kotorskoj (Poreč, 26.I.1883 - Škaljari kraj Kotora, 11.II.1918). Po zanimanju konobar, 1905. stupio je u austrougarsku ratnu mornaricu. 

Pred kraj I. svjetskog rata služio je kao mornar I. klase na bojnom krstašu Sankt Georg u Boki kotorskoj (zapovjednički brod kontraadmirala Antona Hausa). Nezadovoljstvo mornara lošim životnim uvjetima, nestašicom hrane i bezizlaznošću situacije izazvalo je početkom veljače 1918. pobunu koja se brzo proširila na gotovo sve ratne brodove u Boki. Grabar je bio među glavnim poticateljima i organizatorima pobune 1-3.II. na Sankt Georgu. Nakon gušenja pobune, ratni ga je sud 10.II. s još nekolicinom pobunjenika osudio na smrt, a kazna je provedena već sljedećega dana.

LIT.: B. Stulli, Ustanak mornara u Boki Kotorskoj, Split 1959.
R., Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 2. 2005., IE