Soldatić, Emil

Soldatić, Emil, politolog, političar (Pula, 9.IX.1958.). Osnovnu školu završio je u Motovunu, gdje i danas živi. Gimnaziju je pohađao u Pazinu, a u Zagrebu je 1984. diplomirao na Fakultetu političkih nauka (danas Fakultet političkih znanosti). Politički je aktivan od omladinskih dana. Bio je član Saveza komunista Hrvatske 1975.-90. te angažiran u tadašnjim društvenopolitičkim organizacijama u mjesnim zajednicama Motovun i Karojba (u Karojbi je živio 1979.-2003.). U mladosti sudjeluje, 1975.-79., na šest omladinskih radnih akcija, četiri je puta bio udarnik. 

Nakon diplome radio je u motovunskom hotelu Kaštel porečkog SOUR-a Riviera, Općinskom sekretarijatu za unutarnje poslove (OSUP) Pazin, pazinskoj Samoupravnoj interesnoj zajednici (SIZ) za osnovno obrazovanje, u osnovnim školama u Motovunu i Pazinu te u pazinskom Centru za kulturu, a od 1994. bio je profesionalni političar. U Istarski demokratski sabor (IDS) učlanio se već krajem ožujka 1990. (stranka je osnovana 14.II.1990.) i bio je u rukovodstvu pazinske podružnice stranke. Od 1991. do 1993. je u predsjedništvu IDS-a, 1993. biran je na četverogodišnji mandat vijećnika u Skupštini Istarske županije. U stranci 1994. postaje glavni tajnik i na toj će profesionalnoj dužnosti biti do 2000., kada je izabran za jednog od potpredsjednika IDS-a, ali 2002. ponovo je imenovan za glavnog tajnika, ostajući i dalje jednim od najvažnijih stranačkih suradnika predsjednika Ivana Nina Jakovčića, neformalni partijski ideolog (otuda mu satirički nadimak Suslov) i jedan od ključnih kreatora stranačke politike. Mjesto glavnog tajnika IDS-a prepustio je 2008., a otad do umirovljenja 2015. bio je savjetnik u stranci. Za županijskog vijećnika biran je i 1997., a iste godine izabran je u tadašnji Županijski dom Sabora RH. Bio je član županijskog poglavarstva 2001.-05., zamjenik motovunskog načelnika 2005.-09. te općinski vijećnik u Motovunu 2009.-13. Sudionik je Domovinskog rata i nositelj Spomenice.

Goran Prodan
Posljednja promjena: 12. 10. 2018.