Rušnjak

Rušnjak, brežuljak ponad sela Rakovci (Rahovci) kraj Baderne, s kojega je 29.VII.1943. krenula prva veća organizirana skupina dragovoljaca, antifašista i rodoljuba iz tog dijela Istre u partizane. Njihov odlazak u Gorski kotar, odnosno u Liku, u redove 13. primorsko-goranske divizije organiziran je po direktivi Komunističke partije Hrvatske (Jugoslavije), istoga dana kad je ukinut zloglasni Specijalni sud za zaštitu države (Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato) i samo četiri dana nakon pada fašizma u Italiji, kojoj je tada Istra pripadala.