Petronio, Domenico

Petronio, Domenico, brijač, amaterski crtač (Rovinj, 13.III.1854. - Rovinj, 24.II.1924.). Nastavio je brijački zanat svoga oca, a u njegovu su brijačnicu na današnjem Trgu Matteotti navraćali povjesničar Bernardo Benussi, dijalektalni pjesnik Pietro Angelini i drugi rovinjski intelektualci, pa su ga i ta druženja vjerojatno potakla da nacrta 65 grbova rovinjskih plemićkih obitelji i nekih mletačkih podestata koje je ukoričio pod naslovom Repertorio di alcuni stemmi di famiglie rovignesi