Granbassi, Mario

Granbassi, Mario, novinar, fašistički dragovoljac (Trst, 13.V.1907. - brdo Fosca, Katalonija, 3.I.1939.). Roditelji su mu bili iz Istre, živjeli su u Pazinu i prezivali su se Niederkorn (očeva obitelj bila je dalekim porijeklom iz Luksemburga), a to će prezime 1928., u sklopu fašističke kampanje, biti promijenjeno u Granbassi (tako se Mario i ranije potpisivao u novinskim tekstovima). Djetinjstvo i mladost proveo je u Pazinu. Tu je završio gimnaziju (talijansku) i već kao srednjoškolac surađivao u više novina, najviše u tršćanskim Il Piccolo i Il Corriere istriano te satiričkim listovima Marameo! i La coda del diavolo