Tomčić, Zdenko

Tomčić, Zdenko, gospodarstvenik, znanstvenik, političar (Srijemska Mitrovica, Vojvodina, Srbija, 14.IV.1943.). U rodnom gradu završio je osnovnu i srednju školu te je 1962. došao u Poreč gdje je 1962.-64. pohađao i završio Višu poljoprivrednu školu. Studij nastavlja na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu gdje je diplomirao 1966. Poslijediplomski studij upisao je 1972. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i magistrirao 1976., a doktorirao je 1989. na Ekonomskom fakultetu u Rijeci.