Mihelič, Darja

Mihelič, Darja (Darjenka), povjesničarka, sveučilišna profesorica (Ljubljana, 3.III.1950.). Otac joj je bio povjesničar akademik Bogo Grafenauer. Diplomirala je 1974. povijest na Filozofskom fakultetu u Ljubljani (za diplomski rad dobila je Prešernovu nagradu), a doktorirala je 1983. s disertacijom Neagrarno gospodarstvo Pirana od 1280 do 1340. Nakon diplomiranja zaposlila se na današnjem Institutu za povijest Milka Kosa u Znanstvenoistraživačkom centru SAZU-a, kojemu je, napredujući u karijeri, bila i predstojnicom 2000.-09., a u mirovinu je otišla 2012. Od 1984. predavala je na Odsjeku za povijest ljubljanskog Filozofskog fakulteta, a od 2002. do umirovljenja na Fakultetu za humanističke studije u Kopru. Umirovljena je u zvanju redovite profesorice i znanstvene savjetnice.