Raški rudar

Raški rudar, glasilo Istarskih ugljenokopa Raša koje je izlazilo nakon Drugog svjetskog rata do kraja prošlog stoljeća. Raški rudar u početku je izlazio s podnaslovom Organ sindikalne podružnice (Saveza sindikata) i uprave Istarskih ugljenokopa, a na kraju kao glasilo Istarskog ugljenokopa "Tupljak". Prvi broj izašao je 7.XI.1947. i bio je jedan od prvih "tvorničkih" listova u tadašnjoj Jugoslaviji. Tiskao se u Tiskari "Otokar Keršovani" u Puli te u Tiskari i knjigovežnici Labin. List je izlazio razmjerno redovito, najprije tjedno, pa dvotjedno i na kraju jednom mjesečno, i ugasio se sa zatvaranjem Tupljaka, posljednjeg rudnika na Labinštini.