Jelovac, Ivan

Jelovac, Ivan, svećenik (Jelovci kraj Kringe, 13.I.1922. - Pula, 30.XII.2014.). Osnovnu školu pohađao je u Kringi, prvi razred niže gimnazije u Pazinu, ostalih sedam u koparskom sjemeništu. Bogosloviju je završio u Gorici te je godinu dana bio prefekt u Kopru. Za služenja vojnog roka u ondašnjoj JNA od 13 mjeseci osam je, zbog svog poziva, proveo u zatvoru. 

Mladu misu služio je u Kringi 24.IV.1947., pa je imenovan kapelanom u Črnici kraj Buzeta, godinu dana kasnije povjerene su mu župe Cerovlje i Borut, a 1957.-64. duhovnik je u sjemeništu i Visokoj teološkoj školi u Pazinu. Potom je župnik u Funtani i Fuškulinu, pa Juršićima, a 1969. imenovan je duhovnikom na Visokoj teološkoj školi u Rijeci. Godine 1971. vraća se u matičnu biskupiju i preuzima župe Vrsara i Funtane. Funtanjanskim će župnikom biti do 1998., a vrsarskim čak do kolovoza 2002. kad je nakon 55 godina pastoralne službe umirovljen. U Vrsaru ga posebno pamte kao pokretača i neumornog predvoditelja izgradnje zvonika župne crkve u 1980-im, koji je završen 1991. i donio novu vizuru tom gradiću. Posljednjih godina do smrti živio je u svećeničkom domu Betanija u Puli, a pokopan je na groblju u Kringi.

LIT.: Preminuo svećenik Ivan Jelovac, http://biskupija-porecko-pulska.hr/novosti.
Ur. (G. Prodan)
Posljednja promjena: 16. 7. 2018.