Bumbari

Bumbari, žitelji Vodnjana koji govore dyaleto bòumbaro ili bumbarski, tj. istroromanski (istriotski) dijalekt neolatinskoga podrijetla. Znanstvenici nisu jedinstveni u tumačenju podrijetla te riječi.

Pretpostavlja se, među ostalim, da je nastala pogrešnim izgovorom riječi burbero, ili fa bumba, u značenju pij. Izraz je čvrsto ukorijenjen u predaji izvornoga istar. stanovništva Vodnjana. U širem smislu, obuhvaća i multietn. žiteljstvo Vodnjana.

 

LIT.: P. Tekavčić, Današnji istroromanski dijalekt Vodnjana, Rad JAZU, 1967, 348.

R. Marsetič