Brozić, Lino

Brozić, Lino, učitelj, pjesnik (Baredine kraj Buzeta, 14.IV.1932. - Pula, 8.XI.1978.). Potječe iz zemljoradničke obitelji. Od 1938. do 1943. polazi talijansku osnovnu školu u Saležu, a poslije rata nastavlja školovanje u Buzetu, Opatiji te u Učiteljskoj školi u Puli koju je završio 1952. Radi kao učitelj u Narodnoj šestogodišnjoj školi u Saležu, od 1955. dvije godine bio je nastavnik i direktor osnovne škole u Vrhu, zatim u Novakima kod Podravske Slatine. Godine 1959. vraća se u Istru, u Savičentu (Svetvinčenat), gdje je direktor osnovne škole do 1963. kada prelazi na politički rad u Pulu, u Općinsku konferenciju Saveza komunista. Još ranije školuje se uz rad, pa je 1958. upisao Višu pedagošku školu u Zagrebu, a diplomirao 1961. grupu predmeta hrvatskosrpski jezik s književnošću i povijest. 

U Zagrebu prijateljuje s Tonom Peruškom, a druženje će nastaviti i kasnije u Puli nalazeći u iskusnom profesoru podršku i poticaj za svoju pedagošku i književnu aktivnost. Prve pjesme objavio je 1964. u zagrebačkom Telegramu i pulskom Istarskom mozaiku na čijem je natječaju za poeziju njegov ciklus pjesama dobio drugu nagradu. Iste godine doživljava težak prometni udes, koji ostavlja trajne i teške posljedice na njegovo fizičko i psihičko zdravlje. Zbog bolesti je 1971. umirovljen. Napisao je svega 37 pjesama, od kojih mu je 18 objavljeno za života, a ostale posmrtno u časopisima Istra (1979.) i Nova Istra (2000.). Pjesme su mu sabrane u zbirci Krik sunca (Reprezent, Buzet 2013.). Premda opsegom nevelik i tragično prekinut u trenutku najplodnijeg nastajanja, pjesnički ga opus svrstava među najznačajnije istarske pjesnike šezdesetih i sedamdesetih godina 20. stoljeća. Sahranjen je u Saležu.

LIT.: Između slobode i sputanosti, www.reprezent.hr/lino_brozic; M. S., Bilješka o piscu, www.reprezent.hr/images/pdf/lino-brozic/biljeska-o-piscu, Buzet, 2013.
Ur. (G. Prodan)