Zbornici zdravstva u Istri

Zbornici zdravstva u Istri, niz zbornika stručnih i znanstvenih radova o medicini i zdravstvenim prilikama u Istri od vremena kad su nakon mirovnog ugovora s Italijom hrvatski zdravstveni djelatnici (20.IX.1947) preuzeli zdravstvene i medicinske službe u Istri. Prvi je zbornik objavljen 1969. nakon proslave dvadesete obljetnice preuzimanja istarskog zdravstva poslije II. svjetskog rata (1967), a potom izlazi svake pete godine. 

 

Glavna je svrha zbornika da se prikažu svekolike prilike i postignuća medicinsko-zdravstvenog djelovanja u Istri te život i rad zdravstvenih djelatnika kao prilog za povijest medicine. Glavni urednik prvih 5 svezaka bio je Zvonimir Maretić. Zbornici imaju stalna poglavlja: priopćenja s proslave obljetnice, članci o zdravstvu u Puli i u Istri - opis pojedinih ustanova i njihovih djelatnosti, područna patologija i turistička medicina, slobodne teme i članci iz povijesti medicine te In memoriam. U njima su otisnuta imena svih medicinskih djelatnika s visokom stručnom spremom, njihove službe i postignuća u karijeri, te objavljena stručna i znanstvena djela. Prvi je zbornik izašao u povodu 20 godina rada zdravstva i donio opis zdravstva 1947-67., potom se opisuju zdravstvene prilike od po pet sljedećih godina, i to u povodu 25., 30., 35. i 40. obljetnice zdravstva (1947-87). Šesti zbornik formalno je nešto izmijenjen, a objavljen je u vrijeme Domovinskog rata. Izlazili su u više od 1000 primjeraka i besplatno dijeljeni zdravstvenim ustanovama i knjižnicama.

LIT.: I. Higi, Pet svezaka istarskog »Zbornika zdravstva« (1967-87), Jadranski zbornik, 1995, 15-16.
Ivan Rudelić, Istarska enciklopedija
Posljednja promjena: 1. 5. 2005.