Zbirni center knjig

Zbirni center knjig, središte u kojem je bilo skupljeno konfiscirano knjižnično gradivo samostanskih knjižnica u Zoni B STT-a, sa sjedištem u Portorožu (vila Felicità). Nije poznat akt o osnutku. Po nalogu ministarstva za znanost i kulturu FNRJ stručno je povjerenstvo 18-29.VI.1949. pregledalo stanje knjižnih fondova pod upravom Vojne uprave Jugoslavenske armije te podnijelo izvješće i predložilo sastav skupine bibliotekara za popis konfisciranih knjižnih fondova.