Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, ustanova koja provodi u cijelosti higijensko-epidemiološke, socijalno-medicinske poslove zdravstvene zaštite na području Istre po djelatnostima: epidemiologija, zdravstvena ekologija, mikrobiologija i parazitologija.