Zanigrad

Zanigrad, raštrkano napušteno selo na krškom rubu Podgorskoga krasa (45°30′N; 13°54′E; 260 m nadm. vis.); bez stanovnika (2002), općina Kopar. Na vapnenačkoj pećini iznad Hrastovske doline stoji kamenim pločama pokrivena crkva sv. Stjepana s freskama iz početka XV. st. (nastale pod padovanskim i mletačkim utjecajem) i zvonikom iz 1521. Iz istoga je doba i ostava srebrnoga novca, pronađena kraj Zanigrada.