Akvileja

Akvileja (lat. i tal. Aquileia, arh. hrv. i slov. Oglej), grad u južnoj Furlaniji, s opsežnim ostatcima velikog antičkoga grada. Nalazi se na rijeci Nadiži, oko 35km sjeverozapadno od Trsta; 3332 st. (2001). Imala je važnu ulogu u povijesti Istre i sjevernog Jadrana od II. st. pr. Kr. do XVI. st. Osnovali su je Rimljani kao latinsku koloniju (Colonia Latina), 181. pr. Kr., nakon prodora jednoga galskoga plemena iz alpskoga područja prema moru (183. pr. Kr.), kako bi sjeverni Jadran zaštitili od plemena i naroda istočnoalpskoga područja.