Valle, Giovanni

Valle, Giovanni, crtač i kartograf (Kopar, 26.II.1752. - Venecija, 24.I.1819.). Cijeli je život posvetio crtanju geografskih karata. Radovi su mu se temeljili na vlastitim istraživanjima teritorija, povijesnim i zemljopisnim raspravama i radovima ranijih kartografa, počevši od Peutingerovog zemljovida, karata Pietra Coppa i dr.