Vanganel

Vanganel, selo u sjevernom dijelu Koparskih brda, na cesti Kopar-Marezige (45°31′N; 13°47′E; 24 m nadm. vis.); 436 st. (2002), općina Kopar. Leži kraj podnožja Marežganskoga brijega, na južnom rubu doline rijeke Badaševice. Dijelovi naselja su Kortina i Pregančane, iznad toga na padini još su zaseoci Čenturska dolina i Hliban.