Uljanik IRI

Uljanik IRI (Informatika, razvoj, investicije) d. d., društvo u 100%-tnome vlasništvu Grupe Uljanik, koje joj pruža informatičku potporu i potporu investicijskim zahvatima njezinih članica. Informatička djelatnost u Uljaniku započela je 1963. osnivanjem Mehanografskoga odjela i nabavom prvih strojeva za automatsko knjiženje te mehanografskoga sustava bušenih kartica.