Uljanik Financijske usluge

Uljanik Financijske usluge d. o. o., društvo u 100%-tnome vlasništvu Uljanika d. d., za pružanje usluga posredovanja u financijskim poslovima za sva društva Grupe Uljanik.